GreenEcoNet

Connecting SMEs for a green economy

Structurele duurzaamheidsaanpak van Van Helvert Metalen

Erwin Hofman's picture

Van Helvert Metalen in Rotterdam gebruikt de Milieubarometer, en aan de hand daarvan wordt doorlopend gewerkt aan energiebesparing en duurzaamheid.

Van Helvert Metalen werkt sinds 1998 met de Milieubarometer, een instrument om de CO2-voetafdruk van een bedrijf eenvoudig zichtbaar te maken. Van Helvert deed in die tijd mee aan een pilot, en was daarmee een van de eerste bedrijven met een milieubarometer. De Milieubarometer (in het Engels ‘Envirometer’) geeft inzicht in de CO2-uitstoot voor verschillende onderdelen van bedrijven, zoals het bedrijfsafval, elektriciteitsgebruik en het woon-werkverkeer van medewerkers.

Van Helvert Metalen houdt sinds 1998 elk jaar de Milieubarometer bij. Daarbij wordt jaarlijks een kort verslag uitgebracht met opvallende besparingen en duurzame activiteiten. Aan de hand van deze jaarlijkse overzichten wordt constant gewerkt aan energiebesparingen. Door stijgende energieprijzen wordt er niet veel bespaard op de energiekosten, maar die stijgingen worden wel geneutraliseerd doordat er minder energie gebruikt wordt.

De afbeelding laat zien hoe de milieubelasting van Van Helvert vooral tot 2007 scherp is gedaald. Tussen 1998 en 2006 daalde de milieubelasting met 50% per euro omzet. Daarnaast heeft het bedrijf duizenden euro’s bespaard door bewust met afval, energie en transport om te gaan.

Voorbeelden van maatregelen die de milieubelasting hebben verminderd zijn onder andere afvalscheiding, waardoor de milieubelasting van het bedrijfsafval gehalveerd, en de inzet van een energiezuinige vrachtwagen. Een simpele maatregel was de aanschaf van een eigen afvalcontainer. Voorheen werd afval elke twee weken opgehaald bij Van Helvert, maar nu kan het afval opgespaard worden en hoeft het nog maar eens per jaar te worden opgehaald. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten, en ook in de milieubelasting vanwege de uitgespaarde ritten van de vuilniswagen.

Een andere duurzame oplossing die Van Helvert heeft toegepast is de plaatsing van een geheel nieuwe verwarmingsinstallatie. De nieuwe ketel levert een energiebesparing op van 30%, en daarmee is de investering hiervan binnen vijf jaar terugverdiend.

Een mogelijke volgende stap in de verduurzaming van Van Helvert Metalen is de aanschaf van zonnepanelen. Het dak van het bedrijfspand is groot genoeg om voldoende zonne-energie op te wekken voor eigen gebruik, en ook nog energie aan het elektriciteitsnet te kunnen terugleveren. Van Helvert zit momenteel in de verkennende fase. Omdat er via de milieubarometer goed inzicht is in het elektriciteitsverbruik kan een afgewogen beslissing genomen worden over de aanschaf van zonnepanelen.

Van Helvert Metalen is gecertificeerd met het MRF-Keurmerk van de Metaal Recycling Federatie. Naast kwaliteitszorg op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden is ook het milieu in dit keurmerk geborgd. De goede administratie en monitoring voor de milieubarometer betekent ook dat keuringen voor het MRF-Keurmerk soepeler verlopen, en datzelfde geldt voor ISO-certificeringen en controles door de lokale autoriteiten (DCMR Milieudienst Rijnmond). Voor klanten is de milieubarometer geen directe aanleiding om zaken te doen met Van Helvert, maar indirect door soepelere ISO 9001-certificering en het MRF-Keurmerk wel.

Het voordeel van de milieubarometer en de continue monitoring door het bedrijf is dat abnormaliteiten in het energieverbruik snel worden opgemerkt. Zo bleek dat het energieverbruik in feite gestegen was na installatie van de nieuwe verwarmingsketel. Een kleine installatiefout bleek hieraan ten grondslag te liggen, en na het oplossen daarvan worden nu daadwerkelijk besparingen gerealiseerd. Ook overmatig energieverbruik door één van de reclameborden werd via de verbruiksmonitoring opgespoord.

Further details

Cost savings description: 
Het bedrijf heeft duizenden euro’s bespaard door bewust met afval, energie en transport om te gaan.
Regulatory framework prerequisites and constraints?: 

Van Helvert Metalen heeft van de overheid geen hulp gehad bij de besparingsactiviteiten en duurzaamheid. Regelingen van de overheid zijn vaak zo ontoegankelijk en te ingewikkeld voor mkb-bedrijven, wat zorgt voor een enorme drempel in bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies. Voor de zonnepanelen zal dat wellicht iets laagdrempeliger zijn, zeker als de leverancier van de zonnepanelen daar duidelijke informatie over kan verschaffen.