GreenEcoNet

Connecting SMEs for a green economy

Duurzaam alternatief voor giftige desinfectiemiddelen

Erwin Hofman's picture

Watter levert een bijdrage aan de verbetering van het milieu door een duurzaam alternatief te bieden voor de bestaande, giftige desinfectiemiddelen. Nontox is biologisch afbreekbaar, hetgeen ten goede komt aan milieu, dieren en voedsel en uiteindelijk dus aan ons allemaal. Daarnaast wordt door de productie van Nontox op locatie het gebruik van transportmiddelen en verpakkingsmaterialen tot een minimum teruggebracht. Dit levert weer een bijdrage aan het terugdringen van de uitstoot van CO2.

Watter is een technologiebedrijf die een hygiëneprobleem oplost. Het duurzame desinfectiemiddel Nontox, dat het Watter-systeem produceert, leidt tot het voorkomen van het achterlaten van chemische residuen in het milieu. Omdat Watter uitbraken van besmettelijke ziektes effectief kan tegengaan, zijn er minder antibiotica nodig voor het achteraf bestrijden van ziektes, en het groeiende probleem van resistentie tegen antibiotica kan worden tegengegaan. Nontox is daarnaast veel veiliger dan chemische desinfectiemiddelen, omdat het – zoals de naam al aangeeft – niet giftig is. Behalve de voordelen voor milieu, mens en dier is Watter ook nog eens kostenbesparend.

Een belangrijk aspect van Watter is het gebruik van een gigantische hoeveelheid aan data. Door middel van tests en bijvoorbeeld watermonsters worden hygiëneproblemen inzichtelijk gemaakt. Vervolgens kan met dezelfde tests de toegevoegde waarde van Watter duidelijk gemaakt worden.

De technologie 
De gepatenteerde Watter-technologie is een methode om met twee basisingrediënten, water en zout, op locatie een krachtig desinfectiemiddel te produceren: Nontox. Zowel onderzoek als de praktijk heeft aangetoond dat Nontox veel effectiever is dan andere desinfectiemiddelen, zoals formaldehyde, waterstofperoxide, bleekmiddel, etc.

Het Watter-systeem heeft uitgebreide testen ondergaan bij befaamde, onafhankelijke instituten als TNO, om daarna aan zijn belangrijkste test te worden onderworpen: die van de praktijk. Het volautomatische Watter-systeem voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en heeft de hoge verwachtingen van de klanten volledig weten waar te maken.

Het Watter-systeem is ontworpen als een efficiënt stand-alone-systeem. Het is voorzien van een unieke, wereldwijd gepatenteerde reactor en is in staat om tijdens het productieproces de kwaliteit te waarborgen, door belangrijke parameters te monitoren. Daardoor wordt altijd de beste Nontox-kwaliteit gegarandeerd.

De resultaten van Watter
Het unieke aan het Watter-systeem is enerzijds dat het overall beschikbaar is (overall waar water en elektriciteit is), en anderzijds dat het duurzaam is (veilig voor mens en milieu).
Nontox uit het Watter-systeem kan gebruikt worden in verschillende sectoren, bijvoorbeeld in de landbouw en in ziekenhuizen. Uit water wordt een desinfectiemiddel gemaakt, die bacteriën, schimmels en virussen oxideert. Dit kan worden toegepast op bijvoorbeeld groenten, bloembollen, medische instrumenten, water, etc.

‘De stip op de horizon’ voor Watter brede inzet van het systeem; verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, agrarische bedrijven, noem maar op. Het doel voor 2017 is dat 20% van de agrarische sector en 30% van de bollenbedrijven het Watter-systeem gebruiken, en dat het geaccepteerd wordt in de medische sector. Inmiddels zijn er al Watter-systemen operationeel in negen landen.

Uitdagingen
Het kost Watter de nodige moeite om bedrijfstakken te overtuigen. Men is gewend aan het gebruik van conventionele desinfectiemiddelen (“we doen het altijd al zo”) en is niet gauw geneigd over te stappen op het Watter-systeem. Overstap op het Watter-systeem is eenvoudig, kostenbesparend en beter voor het milieu, maar het blijft een ‘mentale uitdaging’ om mensen te overtuigen. Zelfs als je de TNO-rapporten en dergelijke laat zien, vraagt men zich af: is het niet ‘too good to be true’? Het is dan belangrijk om vertrouwen te creëren. Daaroverheen komt het belang van eren algehele ‘morele marketingcampagne op verduurzaming’.

Dat het moeite kost om bedrijven te overtuigen om over te stappen op het Watter-systeem ligt ook aan de lobby van de gevestigde bedrijven, die chemische desinfectiemiddelen leveren. Ook deze bedrijven hebben natuurlijk door dat het in deze tijd voor (duurzame) startups mogelijk is om het de gevestigde orde moeilijk te maken.

Further details

Capital costs description: 
Het Watter-systeem kan worden aangeschaft via een lease-constructie. Inmiddels gaat al de helft van de aanvragen via lease, en dat kan al vanaf € 350 per maand. Watter denkt dit de komende jaren terug te kunnen brengen tot € 250 per maand.
Would you characterize the green solution as: 
Medium to low capital intensive investment (i.e. €3,000 -€10,000)
Cost savings description: 
In de bloembollensector is de ervaring dat de investering binnen een jaar kan worden terugverdiend. Naast de besparing op chemische middelen wordt er bespaard op logistieke kosten, en op milieubelastingen.
Operating and maintenance costs description: 
Omdat voor de productie van Nontox alleen maar water, zout en elektriciteit nodig is kost 1000 liter desinfectiemiddel niet meer dan 6 euro. Omdat Nontox milieuvriendelijk is zijn er geen verwerkingskosten voor chemisch afval.
Emission reductions description: 
CO2-uitstootreductie vindt onder andere plaats doordat er geen vervoer van chemische desinfectiemiddelen en residuen nodig is.
Operating and maintenance costs: 
Yes, low O&M costs
Water consumption savings description: 
Sommige klanten van Watter doen al aan het recirculeren van water, waardoor ook waterbesparing optreedt.
Material consumption savings description: 
Minder verpakkingsmaterialen omdat Nontox op locatie gemaakt wordt.
Regulatory framework prerequisites and constraints?: 

De Nederlandse overheid staat over het algemeen open voor innovaties. Er is veel tijd en wetenschappelijk onderzoek nodig voor bijvoorbeeld het verkrijgen van uitzonderingsposities op regelgeving, maar het lukt goed om dit te bereiken. Het is goed dat veel regelgeving in plaats van nationaal steeds meer Europees geregeld wordt.